Turki Masukkan Bahasa Malaysia Dan lnd0nesia Dalam Kurikulum Sek0lah. Ini PUNC4NYA YANG MENG3JUTKAN

Dunia hari ni gemp4r apabila ker4jaan Turki umum akan masukkan Bahasa Malaysia dan Bahasa lnd0nesia dalam silibus korikulum sekolah mereka. Ini puncanya yang meng3jutkan. Alhamdulillah Allahuakbar. Tol0ng jangan abaikan artikel ini.

ANTARA BAHASA POPUL4R DUNlA

Pemerint4h Turki telah memutuskan untuk menambahkan bahasa Melayu dan bahasa lnd0nesia dalam kurikulum sekolah umum. Dua bahasa yang dituturkan oleh 160 juta orang tersebut akan diajarkan sebagai bahasa aslng di sek0lah-sek0lah.

Pendidikan bahasa aslng di sekolah-sekolah yang terbat4s pada bahasa-bahasa Er0pah, telah meIuas ke bahasa-bahasa dari seluruh dunia. Saat ini, siswa dapat memilih dari 19 bahasa, dari bahasa Urdu hlngga Korea, dari Cina hingga Parsi.

Alparslan Durmuş, ketua Jabat4n Pendidik4n yang bertanggung jawab atas kurikulum mengatak4n, kedua bahasa tersebut diucapkan di Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, dan lnd0nesia dan mereka menganggapnya “strategi” untuk meningkatkan ikatan budaya dan hubung4n masa depan dengan neg4ra-neg4ra tersebut. (Sumber: Turkinesia)

RESPONS AL QASSAM TERHADAP lS RAEL

Brlged Al-Qassam, sayap bersen.jata Ham4s, telah memberi am.aran bahawa se.rangan Is.rael terhadap Masjid Aqsa dan perangnya terhadap JerusaIem “akan membangkitk4n bara di bawah abu dan menghidupkan kembali intifada Jerusalem”, lap0r Palestinian Inf0rmation Center.

“Gema yang disebabkan oleh se.rangan Zi0nis terhadap Masjld Aqsa dan BaituImuqaddis akan menghan.tui pemimpin-pemimpin musuh dan memulakan tin.dakan kepahlawanan yang baru, Insya Allah,” kata jurucakap Briged Abu Obeida di halaman Twitternya.

Sekatan baru-baru ini Is.rael mengenai kemasukan orang I.slam ke Masjid Aqsa telah mencetuskan protes kemarahan di wilayah Palestin yang diduduki dan mendorong pemuda Palestin untuk bertempur dengan pasukan Is.rael dan bangkit membela tapak suci Islam mereka.

Reaksi terbaru adalah sera.ngan ti.kaman yang dilakukan pada petang Jumaat oleh seorang pemuda P.alestin di penempatan ha.ram Halamish, utara Ramallah. Tiga penduduk Yah.udi dari keluarga yang sama ma.ti dalam se.rangan itu.

Serangan itu adalah tin.dak balas terhadap pengepungan Is.rael di Masjid A.qsa dan kema.tian tiga penduduk Palestin ketika pertem.puran ga.nas pada hari yang sama di kawasan yang berbeza di Jerusalem.

HURU HARA DI MSJlD AL AQSA

Dua daripada ma.ngsa dbun0h oleh anggota polis ls.rael dan seorang ditm.bak ma.ti oleh penduduk Yah.udi.

Ratusan warga Palestin juga mengalami kece.deraan semalam apabila pasukan keselamatan dan tentera Is.rael menye.rang mereka yang pro.tes pro.-Aqsa di kawasan-kawasan yang berbeza di Jerusalem, Tebing Barat dan Jalur Gaza.

Sumber : Khalifah Media Network Via Detikkiniviral