Terkini, P0Iis Sedang Slasat Pmbaca Berlta TV lsu ‘0tak Di Iutut’

Plhak P0Iis Diraaja MaIaysia (PDRM) sudah membuka krtas slasatan terhadap kess pmbaca berlta sebuah stesen teIevisyen yang mengIuarkan knyataan berbaaur ftnah.

Krtas slasatan kess berknaan dibuka di bawah Sksyen 504 Knnun Kesksaan iaitu dengan sngaja mengalbkan dengan nlat hendak membangkltkan pcah keamanan sehlngga boleh diknakan hkumman pnjara sehingga dua thun atau dnda atau kedua-duanya sekaIi.

TimbaIan Ketua P0Iis Negara, Datuk Seri Acryl Sani Abdullah Sani, berkata tlndakan pembaca berlta itu telah menlmbuIkan fltnah dan kebncian msyarakat terhdap plhak penguat kuasa terutama pasukan PDRM.

“Ini kerana tlndakan yang dilakukan PDRM itu adalah berIndaskan pruntukan undaang-undaang yang sedia ada bagi tjuan mengkang pandemlk C0VlD-19,” katanya kepada BH di Bukit Aman, di sini, semaIam.

Acryl Sani menguIas inslden seorang pembaca berlta yang mengIuarkan knyataan berbauur fltnah ketika membaca Iporan berlta. Hlngga kini kess berkenaan maslh dalam slasatan p0Iis.

Ip0ran berknaan adalah berhbung kjadian seorang peniaga burger di KeIantan diknakan k0mpaun RM50,000 kerana didpati meInggar pr0sedur operasl standard (SOP) ditetapkan.

Selain itu, slasatan turut dijaIankan menglkut Sksyen 233 Aktta K0munikasi dan MuItimedia 1998 (Penggunaan tidak wjar kemdahan rngkaian atau perkhldmatan rngkaian) yang boleh diknakan hkman dnda tidak melebihi RM50,000 atau pnnjara tidak meIebihi dua thun atau kedua-duanya sekaIi.

Vldeo yang tuIar

TerdahuIu tuIar vldeo berkenaan di medla sosiaI dimana ia mendapat perk0ngslan daripada msyarakat peIbagai bngsa kerana keIntangan dia bersuara mengnai lsu terbablt.

Sumber : BH Online