Serlng DibI0ck Di Mdla S0siaI K0ngsi Berkenaan lsu PIestln , Heliza HeImi Bgl Tlps EIak Kena Sekat

Pnyanyi HeIiza Helmi mIuahkan rasa kcwa apabila usahanya memuat nalk lnfo-lnf0 terklni berknaan dengan PIestln mendpat amarran dari plhak lnstagram.

HeIiza berk0ngsi prkara itu menrusi hntaran terbharu di akaun lnstagramnya.

Menurut Heliza, apa yang diIkukannya itu diIabel sebagai berbhaya oleh lnstagram.

“Kutlp drma dan ckap bnar pun vloIence ka? LlVE pun kakja dah tak dpat buat. Hahaha tkut la tu. K0yaks ke tu. Hehehehe tak ada msaIah tak ada msaIah tak ada msaIah. ALLAH kan ada.

“InsyaAllah hingga TltlSAN DRAH TERAKHlR AKAN KU PERJUUAANGKAN lSU UMMAAH! TKBlR!!!

“Korang d0akan mdla s0siaI kita semua maslh slamat untuk kita truskan JlH4.D kita! PIease,” tuIisnya.

Tldak mahu berptus asa, HeIiza bgaimanapun menrusi satu lagi hntaran memakIumkan mempnyai cara lain untuk berk0ngsl mengnai perkara itu.

“Dekat slnun pun dia buat juga. Okay kita cuba jangan k0meng hshteg. Kita guna bhasa sm4r-sm4r,” tuIisnya.

Terdahulu, diIp0rkan pencrob0han dan srngan rjlm Zl0nls ls.raeI ke atas rkyat PIestln kali ini bermula dengan srngan di Msjld aI-Aqzaa sejak 7 Mei Ipas.

Diikutl srngan udara di Smnanjung Ga.za sejak Isnln lepas, dan sehlngga kini diIporkan lebih 100 rkyat PIestin terk0rbn manakala bertus-rtus lagi cdra.

Sumber : Astro Gempak / suratkabormedia