P0lis si4sat d4kwaan j4mu angg0ta sempena hari raya

P0lis menj4lankan si4satan berhvbung d4kwaan bek4s pegawai kanan p0lis mel4nggar pr0sedur 0perasi standard (S0P) Aidilfitri seperti ditul4rkan di m3dia s0sial sejak semalam.

Bekas pegawai kanan itu berk0ngsi gambar yang menvnjukkan ahl1 keluarga serta beberapa angg0ta polis men1kmati j4muan hari raya di Faceb0ok (FB).

Ketua P0lis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Baharudin Mat Taib berkata, satu lap0ran p0lis dibuat terhadap ins1den berkenaan.

“Si4satan dijalankan meng1kut Per4turan 17 P.U (A) 225/2021 kerana mel4nggar S0P Per1ntah K4walan Perger4kan (PKP).Jika s4bit kesal4han k0mpaun RM10,000 boleh dik3nakan ke atas pemilik rumah dan RM2,000 ke atas pengvnjung.

“Kertas si4satan akan dirujuk ke Timbalan Pend4kwa Raya dalam kadar segera,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Baharudin berkata, perk0ngsian lelaki itu juga turut ters3bar di Twitter. Beliau memaklumkan bahawa bek4s pegawai kanan itu bers4ra pada 2007 dan jaw4tan ter4khir adalah Timbalan Pengarah di Bukit Aman.

Menurut perk0ngsian bekas pegawai itu di FB, p0lis mel4kukan pem3riksaan berikutan terdapat enam kereta di hadapan rumahnya.

“P4sukan per0nda yang meny3lia dan mem4ntau S0P menj3nguk rumah kami untuk membuat pemer1ksaan. Mereka dapati anak-anak yang tinggal dalam daerah ini juga balik dari semalam lagi.

Sumber: hmetro